تعداد: عدد
ریال
نوع کارت
-
قیمت واحد
-
تعداد
-
جمع کل
-

اطلاعات تماس

اسم و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

اطلاعات پرداخت

پرداخت
قابل پرداخت با کارت بانک‌های:‌
قیمت ها به ریال است.
مدت اعتبار زمانی کلیه اشتراک ها 4 ماه می باشد.
لطفا در انتخاب مبلغ دقت نمایید. امکان برگشت وجه پس از خرید ممکن نمی باشد.
اشتراک های 50 هزار تومانی و بالاتر تخفیف زیر را دریافت میکنند:
50,000 تومانی 54,000 تومان شارژ دارد.
100,000 تومانی 110,000 تومان شارژ دارد.
200,000 تومانی 220,000 تومان شارژ دارد.
500,000 تومانی 550,000 تومان شارژ دارد.
(تخفیف ها شامل اشتراک های ویژه دبی و قطر نمیشود)